Hur fungerar en VPN-tjänst?

De flesta av oss ansluter till Internet via våra ISP (Internet Service Providers). När du gör det, dina data färdas genom ett nätverk av routrar för att nå sin destination.

Vanligtvis är det helt okrypterat (dvs oformaterad text). Även om den har viss kryptering, viss information förblir synlig-som din IP. Det behövs för att kommunicera med Internet utan problem.

På toppen av det, kan din ISP enkelt se vad du är upp till online… och värre, så kan alla som övervakar din anslutning. Detta inkluderar de webbplatser du surfar och de filer du laddar ner.
Hur gör en VPN-anslutning privat på en Smart TV?
När du använder en VPN skapas en säker “tunnel” mellan leverantören och slutanvändaren (det är du!). VPNs fungerar på samma linjer som alla andra använder på Internet. Det finns en viktig distinktion: data är kodade för att skapa en privat anslutning.

VPNS.se: Bästa VPN tjänsten i 2022

Din information färdas fram och tillbaka privat via denna krypterade “tunnel”. Med den här krypterade “tunneln” färdas information fram och tillbaka mellan användaren och den bästa VPN-tjänsten. Om någon försökte dekryptera den, måste de ha en åtkomstnyckel. Utan det, det är i huvudsak omöjligt!
Vad är “tunneln” i Virtual Tunneling Protocol?
Den virtuella tunnel som avses i förkortningen VPNS är egentligen inte en tunnel alls. En fysisk tunnel mellan två platser skulle innebära en direkt koppling mellan dem.

WAN Access användes på liknande sätt innan VPN-tekniken spreds över hela världen. Så, virtuella tunnlar använder en metod som kallas inkapsling för att bokstavligen radbryta dina data på Dreamfilms.se i ett lager av säker kryptering. Detta är den “virtuella tunnel” Vi skapar när vi använder en VPN.

Comments are Disabled